СЕРАНО БУТ БЕЗ КОСТ ~ 5KG
/311051073201/


Цената е на брой, и варира според точния грамаж на всяка една продажна единица!
Точната сума, ще бъде описана във фактурата придружаваща продукта!
Цена с ДДС:

219.85 лв.

бр.
ХАМБУРГСКИ КОЛБАС ТАНДЕМ 300g

4.19 лв.

СТРАНДЖАСКИ ДЯДО (160g, вакум)

4.39 лв.

ПРОШУТО БЕЗ КОСТ ~6kg

163.30 лв.

ШПЕК БУРГАС ТАНДЕМ 230g

5.95 лв.

Производител
CASADEMONT Охладено Охладено