СИРЕНЕ ЧЕДЪР БЛОК ~2,5kg БЯЛ
/211751753103/


Цената е на килограм, и варира според точния грамаж на всяка една продажна единица!
Точната сума, ще бъде описана във фактурата придружаваща продукта!
Цена с ДДС:

16.60 лв.

кг.
ХРАНИТЕЛЕН ПРОДУКТ 2.5kg

15.10 лв.

СИНЬО СИРЕНЕ ОВЧЕ РОНКАРИ 100g

5.14 лв.

СИРЕНЕ ТВЪРДО МАНЧЕГО ~1.5kg

50.65 лв.

СИРЕНЕ ЧЕДЪР 200g БЯЛ

6.40 лв.

Производител
MINSTREL