ЦЯЛ ПАТЕШКИ БУТ
/442000000010/


Цената е на килограм, и варира според точния грамаж на всяка една продажна единица!
Точната сума, ще бъде описана във фактурата придружаваща продукта!
Цена:

13.60 лв.

кг.
ПАТЕШКИ КРИЛА

2.95 лв.

ЦЯЛА ПАТИЦА С ВЪТРЕШНОСТИ ~2.5kg

9.95 лв.

ПАТЕШКО БОН ФИЛЕ ~1kg

19.79 лв.

ПИЛЕШКИ ДРОБ 1kg

3.77 лв.

Замразено Замразено