ТОП ПРОДУКТИ

СИНЬО СИРЕНЕ ОВЧЕ РОНКАРИ 100g TGT

СИНЬО СИРЕНЕ ОВЧЕ РОНКАРИ 100g


БАРИСТА СОЕВА НАПИТКА ORASI 1l

БАРИСТА СОЕВА НАПИТКА ORASI 1l


ДЕСЕРТ ШОКО/ ВАНИЛИЯ С ИГРАЧКА 70ml OMIRA

ДЕСЕРТ ШОКО/ ВАНИЛИЯ С ИГРАЧКА 70ml


ЧИЙЗ КЕЙК 120g (парчета 14бр.) MR. BAKER

ЧИЙЗ КЕЙК 120g (парчета 14бр.)


ЧЕДЪР СОС CONDITO 880g CONDITO

ЧЕДЪР СОС CONDITO 880g


ХЛЕБЧЕ ЗА ФРЕНСКИ ХОТ-ДОГ 60g (кашон 40бр.) MR. BAKER

ХЛЕБЧЕ ЗА ФРЕНСКИ ХОТ-ДОГ 60g (кашон 40бр.)
ПРОМОЦИИ

ФЛОРА 31% СМЕТАНА 1L FLORA

ФЛОРА 31% СМЕТАНА 1L
„САРАНДА ДИСТРИБЮШЪН“ ООД

стартира на 03.02.2021г. изпълнението на проект

№ BG16RFOP002-2.077-1062
“Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

финансиран, съгласно Договор № BG16RFOP002-2.077-1062-C01 по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване наикономическите последствия от пандемията COVID-19” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Стойност на проекта – 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.

Срок на изпълнение - 3 месеца (03.02.2021 - 03.05.2021г)
ГОТВЕТЕ С НАС

Ние от Саранда знаем, че тайната е добрата рецепта!