Политика на поверителност

Благодарим Ви, че посетихте нашата страница. Ние вземаме присърце поверителността на Вашата информация и защитата на Вашите лични данни. Продължаваме и укрепваме ангажимента си да осигурим адекватна защита на личните данни, които ни предоставяте. Настоящата актуализирана версия на Политиката ни за поверителност е съобразена с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), в сила от 25.05.2018г.

Като се има предвид, че тази Политика за поверителност съставлява неразделна част от Общите условия за ползване, моля запознайте се с тях на ОБЩИ УСЛОВИЯ !