ЕМЕНТАЛ БЛОК ~3kg
/211331292155/


Цената е на килограм , и варира според точния грамаж на всяка една продажна единица!
Точната сума, ще бъде описана във фактурата придружаваща продукта!
Цена:

17.39 лв.

кг.
СИНЬО СИРЕНЕ ~ 2.8kg

19.49 лв.

СИРЕНЕ ТВЪРДО МАНЧЕГО ~1.5kg

50.65 лв.

ГРАНА ПАДАНО НА ЛЮСПИ 500g

18.90 лв.

ХРАНИТЕЛЕН ПРОДУКТ 2.5kg

15.10 лв.

Производител
MILRAM