СИРЕНЕ ЧЕДЪР БЛОК ~2.5kg
/211751753102/


Цената е на брой , и варира според точния грамаж на всяка една продажна единица!
Точната сума, ще бъде описана във фактурата придружаваща продукта!
Цена с ДДС:

43.45 лв.

бр.
СИНЬО СИРЕНЕ ОВЧЕ РОНКАРИ 100g

5.14 лв.

МОЦАРЕЛА ТОПКА 125g

2.04 лв.

ХРАНИТЕЛЕН ПРОДУКТ 2.5kg

15.09 лв.

СИРЕНЕ ТВЪРДО МАНЧЕГО ~1.5kg

75.98 лв.

Производител
MINSTREL